Make your own free website on Tripod.com
MALİYET
 
Ankara Tavşanı yetiştiriciliği ile ilgilenen şahısların bu yatırıma girişmeden önce hem yetiştiricilikle ilgili geniş bir ön araştırma yapmaları hem de bu işin finansal boyutu ve yatırımın geri dönüşünü iyi hesaplayarak yatırım planlarını sonuç doğrultusunda yapmalarını tavsiye etmekteyiz.

İyi bir planlama ile doğru hareket edilirse yatırımcılarının, sektörün önümüzdeki yıllarda kaydedeceği gelişmeler sayesinde, yüzlerinin güleceğini söylemek yanlış olmaz.

Bir ankara tavşanı çiftliği kurarken, asıl maliyet kafes’ten kaynaklanmaktadır. Her tavşan bireysel olarak barındırılmak zorunda olduğundan tavşan sayısı kadar kafes gerekmektedir. Kafes fiyatları 18-30 $ arasındadır. Otomatik sulama ve otomatik temizleme yapan kafeslerin tanesi 50 milyondan satılmaktadır. Ancak toplu alımlarda indirime gidilebilir. Damızlık tavşanların tanesi ortalama 90 $’dan satılmaktadır. Yün tavşanları 60$ civarında satılmaktadır. Bir tavşanın ortalama yıllık yem masrafı 30.000.000 TL.’dır. Gerekli olan diğer ekipmanların maliyeti çok fazla tutmamaktadır. Yünleri tıraş etmek için kullanılan tıraş makinasının tanesi 270 milyon civarındadır. Nipel (otomatik sulama elemanı) tane fiyatı:2.000.000 TL.

Pirinç alaşımı, paslanmaz T bağlantı aparatı tane fiyatı:2.000.000 TL.

Angora Tavşanı yetiştiriciliğine başlamak için ilk etapta küçük bir yatırım yeterli olmaktadır:

* Başlamak için uygun bir kapalı alan mevcutsa aşağıda belirtilen maliyet ile başlangıç sağlanabilir.

Damızlık adet * 90 USD
Kafes adet * 20 USD
Kırkım makinası 200 USD (ortalama)
* Şu durumda 12 dişi 4 erkek tavşanla başlayan bir yatırımcı başlangıç için

Damızlıklar için 1440 USD
Kafesler için 320 USD
Kırkım makinası 200 USD

olmak üzere yaklaşık 1600-1900 USD ile başlayabilir. Ancak hedef yün üretmek ise yapılması gereken ilk etapta üreticinin seleksiyon sonucunda kendi damızlık kadrosunu genişletmesi daha sonrada sadece yün için besleyeceği hiç çiftleştirmeyeceği dişi tavşanlar yetiştirmek olmalıdır. Bu şekilde bir yıl içerisinde 500-600 tavşana ulaşmak mümkün olmaktadır zaten asıl maliyet de burada ortaya çıkmakta 500 * 20 USD yani 10.000 USD ve hatta üzeri.. (Kafes maliyetinizi damızlık ve yavru satışları karşılayabilir.)

Yatırımcıların bir sene içerisinde ayda ortalama 500 USD sabit giderleri olacağını varsayarsak (üzerine de çıkabilir)

Sabit gider 6.000 USD
Kafes 10.000 USD ve
Başlangıç 1.500 USD ile beraber bir yıl içerisinde 17.500 USD tutarında yatırım yapmaları gerekebilecektir. (Yani yaklaşık 25 milyar)

Yatırımın dönüşüne gelince 500 tavşana ulaşılırsa yılda 500 Kg yün elde etmek mümkün olacaktır. Yün piyasasında fiyatlar değişiklik göstermekle beraber yapılan yatırımın yünden elde edilen gelirle bir yıl içerisinde döneceğini düşünülebilir. Diğer yandan yapılacak olan yavru ve damızlık satışı masraflarınızı karşılayacaktır. Sektörün gelişimi ile beraber yan ürünler için de pazarın oluşması gerçekleşirse söz konusu ürünlerden elde edilen gelir de yatırımcısının kar hanesine yazılacağı söylenebilir.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA-EREĞLİ KOYUNCULUK ÜRETME İSTASYONU MÜDÜRLÜĞܒnün 5 yıl süre ve 1000 tavşan üzerinden yaptığı projelendirmede yün fiyatı 2,5 ile 40 USD arasında değişmekle birlikte ortalama 15 USD’dan hesaplanmıştır. Üretim dışı hayvanlar ise yaklaşık 6 aylık bir besi periyodundan sonra kesime sevk edilmiştir. Kesim neticesinde elde edilen 2 kg civarındaki karkas ise 4 milyon TL/Kg hesabı ile değerlendirilerek ek gelir elde edileceği kabul edilmiştir. Bütün gelir giderler hesaplanmış, 5 yıl sürdürülecek proje sonunda 159.150.000.000-117.410.000.000=41.740.000.000TL kar hesaplanmıştır. Projeye için 117.410.000.000 TL’ lık (Yüzonyedimilyardörtyüzonyedimilyonlira) (ilk iki yıl 30’ar sonraki 3 yıl 20’şer milyar gider olmak üzere) ödeneğe ihtiyaç bulunmaktadır.